Kõik Viimsi valla teenused sõltuvad täpsetest andmetest nende elanike osas, palun registreeri ennast Laiaküla elanikuks. Nii saame kõik olla kindlad, et tagatud on heakord või häda korral abi. 

https://www.viimsivald.ee/taotlused/registreeri-elukoht