Kõik Viimsi teenused ja nende kvaliteet sõltub andmetest nende elanike kohta, palun registreeri ennast rahvastikuregistris Viimsi valla (Laiaküla) elanikuks. Nii saame kõik olla kindlad, et tagatud on heakord või häda korral abi. 

https://viimsivald.ee/taotlused/registreeri-elukoht