Laiaküla tänavatele keerates tuleb meil endil teadvustada, et siin kehtib 30 km/h piirang. 

Sisuliselt on tegemist õuealaga ja see peaks olema veel väiksem. Meie lapsed mängivad tänavatel, loomad jalutavad ringi ja tervisesportlased on klapid peas vaimu puhkamas. 

Austame üksteise elu ja tervist ning võtame kodus hoo maha! Uuringute järgi eksivad enamuses elanikud ja mitte külalised. Õnnetused rikuvad igaveseks meie kõigi meelerahu...

Igaks juhuks ka meenutan, et ringteedel tuleb sõita ringiga ;)


Miks kiirust ei ole täiendavalt reguleeritud "lamavate politseinikega" teedel?
Vastuseks saame: need sunnivad pidurdama ja seejärel kiirendma, mis ohustab liiklust samaväärselt ja keskkonda isegi rohkem. 

Kuidas jaguneb ja kohaneb liikluskoormus elanikkonna kasvuga? Laiaküla külas on kolm teed, millel on korraldatud mõõtmistöid. Loe valla liiklusuuringutest lähemalt siit.

2014 (AKÖL)2018 (AKÖL)2022 (AKÖL)
Lilleoru tee207238263
Käära tee612580582
Laiaküla tee704731727
AKÖL- aasta keskmine liiklussagedus ööpäevas (autot/ööpäevas) 

Miks Laiaküla ei ole õuelala? Vastab vallaametnik. 
Teede liikluskorralduse kehtestamisel oleme lähtunud teedevõrgu funktsionaalsusest, ümbritsevast keskkonnast ja oludest. Terve piirkonna õuealaks muuta ei ole mõistlik, kuna piirkond ei vasta õueala tunnustele. Õueala on avatud õuedega ala, kust puudub läbiv liiklus, lapsed võivad teel mängida, kasutatud on rahustava liikluse meetmeid jne. Asulas kehtib üldjuhul piirkiirus 50 km/h ning teedel, kus on liiklemisel suurem oht, seda vastava liikluskorraldusega vähendatakse. Laiaküla küla teedel puuduvad kergliiklusteed, mistõttu ongi piirkonnas kehtestatud madalam piirkiirus 30 km/h kogu alal. Sellega on juhtidele antud signaal võimalikest ohtudest, milletõttu tuleb piirkonna teedel kiirust vähendada. Piirkonnas õueala kehtestamisega annaksime kergliiklejatele signaali, et teedel on neil alati eesõigus, kus võib mängida ja ettevaatamatult teele joosta. Piirkonna teed on läbivliiklusega, enamus kinnistuid piiratud aedadega, parkimine omal kinnistul, mistõttu meie hinnangul õueala kehtestamine ei annaks olukorrast autojuhtidele reaalset signaali ega hakkaks seetõttu toimima.