Laiaküla Külaselts

Laiaküla elanikud on tegusad ja huvitatud oma elukeskkonna pidevast parendamisest. Elanike ühiste huvide ja elukeskkonna arendamiseks mittetulundusühing Altmetsa Üks ning 2018 nimetati see ümber Laiaküla Külaseltsiks. Ühing esindab elanike huve vallavalitsuses, suhtleb haldusfirmadega, viib ellu arendusprojekte ja korraldab küla ühiseid üritusi.

MTÜ Laiaküla Külaselts dokumendid (sh Põhikiri
MTÜ Laiaküla Külaselts konto Swedbankis EE922200221025366029
MTÜ Laiaküla Külaselts Üldkoosoleku otsusega on aastane liikmetasu 20 eurot.

Kutsume külaelanikke ühingu liikmeks astuma: Ühinguga liitumise avaldus

Laiaküla elanike mailinglist

Elanike omavahelise infovahetuse mugavamaks ja kiiremaks korraldamiseks on loodud külaelanike mailing-list, kus jagatakse infot sündmuste toimumisest ja arutatakse aktuaalseid teemasid. Suhtlus toimub põhimõttel: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Listiga liitumiseks saatke palun oma kontaktandmed või nendes toimunud muudatused juhatus@laiakyla.ee.

Traditsioonilised üritused

Laiakülas toimuvad mitmed traditsioonilised üritused aga juhtub ka spontaanseid ühisaktsioone. Traditsioonilised üritused on Kevadtalgud ja Magusalaat, mida igal aastal lapsed korraldavad enda taskuraha ja meeleheaks. Hooajalisi traditsioone on teisigi nagu kogunemised külameeste rajatud hokiväljakul, võrk-, jalg või korvpalliplatsil. Ette on tulnud ka öömatka, teatemaratoni, talisuplust või ühist muusika- ja kunstilaagrit. Traditsiooniline on ka küla ringteede kaunistamine jõulutulede, kevad- või püsililledega, mis palistavad ümbritsevaid kauneid koduaedu.

Mänguväljakud

Külas on ehitatud väikelastele mänguväljak, koos liivakasti, liumäe ja ronimispuudega. Arendatakse uut spordirajatiste süsteemi, sest varasemalt rajatud omaalgatusliku korvpalli- ja võrkpalliväljaku pidime kaaselanike palvel maha võtma. Samas kui talveilmad lubavad, on alati rajatud ka jäähoki- ja uisuväljak. Aeg-ajalt leiab ringteedelt isetekkelisi jalgpalliväljakuid, rämpe või kiigesid, mis ei ole ametlikult rajatud. 

Külaühingu juhatus ja külavanem 

Ühingu juhatuse liikmed: Tiit Villig (juhatuse esimees), Kristiina Kägu ja Margus Klementsov.

Kristiina Kägu (külavanem) eestvedamisel koostatakse küla arengukava järgmiseks kaheks aastaks. Spordirajatiste arengu eest vastutab külaühingu juhatuse liige Margus Klementsov ning haldusküsimustega (sh raamatupidamine) tegeleb ja haljastustalguid korraldab Tiit Villig.

Ühingu dokumentide ja fotopangaga on võimalik tutvuda vaid ühingu liikmetel.
Küsimuste ja ettepanekutega pöörduge juhatuse poole juhatus@laiakyla.ee
Külavanema ülesannetega seonduvas saate pöörduda otse: kristiina.kagu@laiakyla.ee, 5148404