Vastavalt Viimsi valla avaliku korra eeskirja paragrahvile 3 lõige 8 on siinsel haldusterritooriumil keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid, või valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus kella 22.00 kuni 07.00, või tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra seoses ehitustegevuse või majapidamistöödega (sh muru niitmine) pühapäeviti ja riiklikel pühadel (hingamisaeg). 

Samuti sätestab Viimsi valla heakorra eeskirja paragrahv 11 lõige 32, et ei tohi teostada mürarikkaid töid pühapäeval, va kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna olnud tööde teostamine võimatu, siis erandkorras on lubatud pühapäeval teha neid töid kella 12:00 – 16:00. 

Loe lähemalt siit ja siit