Vastavalt Viimsi valla avaliku korra eeskirja paragrahvile 3 lõige 8 on siinsel haldusterritooriumil keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid, või valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus kella 22.00 kuni 07.00, või tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra seoses ehitustegevuse või majapidamistöödega (sh muru niitmine) pühapäeviti ja riiklikel pühadel (hingamisaeg). 

Loe lähemalt siit