“Vastavalt Viimsi valla heakorraeeskirjale on kulu, lehtede ja prügi põletamine koduaedades keelatud. Põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit ja oksi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel!”

Aiatööde ja pikniku pidamise hooaeg on ukse ees ja see tähendab ühtlasi, et ühel või teisel põhjusel tehakse lõket. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et igasugustes tingimustes seda teha ei tohi. Samuti ei või lõkkesse visata valimatult erinevaid materjale.

Soe ja tuuline ilm on muutnud lume alt välja sulanud rohtkatte kuivaks ning kergesti süttivaks. „Kuigi maapind ise on veel niiske, on kuluhein krõbekuiv ja ülimalt kergesti süttiv. Selleks, et ulatuslik ja kiiresti arenev tulekahju puhkeks, piisab sellisel juhul vaid väiksest sädemest,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets.

Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Enam kui meetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Praht lõkkesse ei sobi

Kui aias lõket teha, siis on hea teada, et vastavalt Viimsi valla heakorraeeskirjale on kulu, lehtede ja prügi põletamine koduaedades keelatud. Põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit ja oksi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel.

Veendu ohutuses

Kui aga siiski lõket teha, peab aiaski jälgima ohutust, sest suur osa kulupõlengutest ongi saanud alguse just kontrolli alt väljunud lõkkest. Lõkkease peab olema ettevalmistatud ja lõkkeplatsi ümbrus tuleohutuks tehtud. Selleks tuleb lõkkepaiga ümbrusest koristada ära igasugune süttiv materjal ning mõistlik on ümbritseda lõkkekoht suuremate kividega, et tuli ka kogemata kombel selleks ettenähtud alalt ei väljuks. Lõkkepaika valides peab arvestama sellegagi, et läheduses ei oleks elektriliine, sest lõkkesuitsuga kõrgusesse tõusev kuum keeris võib elektriliinide läheduses põhjustada suurema õnnetuse. „Lõkke juurde tuleb varuda kustutusvahendid, näiteks ämber vett, et liialt suureks paisunud leeke saaks vajadusel kiiresti summutada. Iga lõkketegija auasi on see, et lõke ei jääks hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist,“ lisas Saaremets. Meeles tuleb pidada, et lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, pappi ja paberit ning kulu põletamine on keelatud aastaringselt. Hea oleks lõkke juures käepärast hoida kustutusvahendeid, näiteks veeämbrit. Õnnetusi kahjuks juhtubTänavu on päästjad käinud kustutamas metsas ja maastikul puhkenud tulekahjusid 116 korral. Märtsis oli selliseid põlenguid 38, aprillikuus juba 76. Suuremalt jaolt on olnud tegemist kulupõlengutega ning mitmel juhul sai põleng alguse kontrolli alt väljunud lõkkest.

Selleks, et lõke saaks ohutu, järgi lihtsaid näpunäiteid
  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Tee lõket vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
  • Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või veebiaadressilt rescue.ee
Allikas:  https://viimsiteataja.ee/huvitavat/mida-loket-tehes-jalgida/

Loe lähemalt siit: https://laiakyla.ee/blog/ohutu-lokke-abc