nautigem aeda aga ka aiatagust!

Sellel postitusel on 4 vastust
Loodusfestivali raames toimus 12.-13. juunil 2021 Loodusvaatluste maratoni avalik vaatlus ka Riigimaa 15 ja Paevälja 2 kinnistul, mille käigus vaadeldi ligikaudu 230 erinevat taime-, putuka-, linnu- ja loomaliiki. Vaatlustel osales kokku 16 inimest. Vaatlusi juhendasid Olev Abner Tallinna Botaanikaaiast ja Keijo Sarv Eesti Lepidopteroloogide Seltsist.

Mitmete huvitavate looduskoosluste hulgas tuvastati neli kaitsealust taimeliiki: II kaitsekategooria kaitsealune liik sile tondipea, III kaitsekategooria kaitsealune liik roosa merikann, III kaitsekategooria kaitsealune liik vööthuul-sõrmkäpp ning III kaitsekategooria kaitsealune liik suur käopõll. Vaatluste tulemustest on teavitatud ka Loodusvaatluste maratoni korraldajat, Tartu Ülikooli ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaametit ja Maa-ametit. Vaatlused on sisestatud ka vaatluste andmebaasi PlutoF. Lisaks neile taimedele tuvastati juulikuus veel II kaitsekategooria kaitsealune liik aasnelk, II kaitsekategooria kaitsealune liik nõmmnelk ning samuti ka nurmnelk, mis ei ole kaitsealune taim. Ka need loodusvaatlused on sisestatud PlutoF andmebaasi.

Lisaks on ala tervikuna väga mitmekesine kuivast nõmmest ja männikust kuni lodukaasikuni. Samuti on väike kuusik ning maa-alal olevaid tiike kasutavad mitmed väikesed loomad ja linnud. Paevälja 2 klindialuses osas paikneb pärandkultuuriobjektina Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava.

Arvestades säilinud ja arenenud looduslikku mitmekesisust ning populaarsust rekreatsioonialana, kutsub Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakond kogukonnaliikmeid toetama ala juhtotstarbe muutmist tööstuse ja ärimaast haljasala ja parkmetsa maa-alaks ning üldkasutatava looduspargi loomist Tiigi 2, Riigimaa 15 ja Paevälja 2 klindialuse osa ulatuses. Piirkonnas ei ole sarnase omaduste ja võimalustega ulatuslikku puhkeala, mis ühtlasi suudab olla reaalseks puhveralaks Muuga aedlinna ja Laiaküla elupiirkondade ning Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna vahel.

Lisatud taimefoto "Sile tondipea".
Teksti ja foto autor Raul Savimaa, 2021


Eelmine
Noor Külamees Frederik Mustonen: Muusikat ei saa teha nõudluse peale
Järgmine
Magusalaat ja Üldkoosolekud 2021

4 vastust

cXVPrgfKsjtaoFOC iLgvHBwoYSdTsQZ, 20. august 2021
JzlanmZpBrIUMuPD EMxRJitXL, 20. august 2021
xDchSOELVy YhZHcbyO, 13. august 2021
uYnWemzEIqD nTzbPoKACYJqdDS, 13. august 2021

Lisa kommentaar

Email again: