Avaldus LAiaküla Külaselts MTÜ-ga liitumiseks

Avaldus on mõeldud Laiakülas elavatele leibkondadele, kes soovivad olla kursis külas toimuvaga, osaleda küla arengus ja seista külaelanike ühiste huvide eest. Liitumisavaldus tuleb esitada ühe korra.

Märgitud e-posti aadressid lisatakse Laiaküla elanike mailing-listi, kus toimub külaelanike sisemine infovahetus ja aktuaalsemate teemade arutelu.

Email again: