Viimsi vallas eriolukord: Covid-19

Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada. Anname nendest järgnevalt ülevaate.

Head viimsilased!

Anname teile alljärgnevalt ülevaate meetmetest, mida oleme rakendanud või rakendamas, et eriolukorraga võimalikult hästi toime tulla. Kõigi vallaelanike paremaks informeerimiseks hakkame igapäevaselt korraldama vallavalitsuse infotundi. Infotunnis vastame kõikidele teie küsimustele, mis on päeva jooksul laekunud ja mis võivad pakkuda laiemat huvi. Palun saatke küsimused Moonika Orasele enne infotunni algust e-kirja teel moonika.oras@viimsivv.ee, telefon: 512 1477 või läbi Viimsi valla Facebooki. Tööpäevadel algab infotund kell 15.00 ja laupäeval/pühapäeval kell 17.00. Vastused ilmuvad Viimsi valla kodulehel ja Viimsi valla Facebookis.

Eriolukorra lõppemiseni töötab vallavalitsus kõigil nädalapäevadel ja meie eesmärgiks on tagada, et viimsilased oleksid võimalikult hästi informeeritud ning varustatud vajalike teenuste ja vajaduspõhiste toetustega.

Soovin tänada kõiki vallaelanikke, ettevõtjaid ja kolleege, kes on sellel pingelisel perioodil panustanud lahenduste leidmisse kas konkreetsete tegevuste või hea nõuga!

Eriliselt valmistab headmeelt, et sellel keerulisel ajal on kogukonnast tulnud elanikelt ja eraettevõtjatelt mitmeid ettepanekuid teha vabatahtlikku tööd ja aidata olukorda leevendada. Hetkeolukorras ei ole veel abi vaja läinud, aga heameelega kogume vabatahtlike kontakte, et vajadusel murede lahendamiseks vabatahtlike võrgustik moodustada.
Kutsun veelkord kõiki üles pöörama tähelepanu nendele vallaelanikele, kes seda hetkel kõige rohkem vajavad. Aitame vajadusel eakaid ja puuetega inimesi, et nad saaksid keerulised ajad haigestumata üle elada! Märkame ka kõiki teisi, kes võivad meie abi vajada!

Illar Lemetti
vallavanem

Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada. Anname nendest järgnevalt ülevaate.


·         Viimsi Vallas on alates 14.03.2020 suletud kõik Viimsi valla hallatavad asutused (kõik koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi Huvikeskus, Rannarahva Muuseum, huvikoolid ja Prangli Rahvamaja). Viimsi Vallavalitsus andis range soovituse, et ka Viimsi valla territooriumil tegutsevad eralasteaiad, lastehoiud, spordiklubid ja huviringid suletaks hiljemalt 14.03.2020.
·         Vallas töötab valvelasteaed (üks maja), kes pakub lapsehoiuteenust nendele elanikele, kes riigi kestlikuks toimimiseks töötavad hädavajalikel töökohtadel (nt meditsiin, pääste, politsei, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Välja on töötatud erimeetmed kaitsmaks COVID-19 viirusesse nakatumise eest valvelasteaia töötajaid ja lapsi.
·         Viimsi valla lasteaiad valmistavad hetkel ette distantsõppe võimalusi, et tagada lasteaialastele piisavalt erinevaid tegevusi koduses keskkonnas.
·         Lasteaiad jätkavad kaugtööga (töö ei katke), kuid Viimsi valla vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lasteaias või lastehoius kohatasust vabastamist. Toetust antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Selleks tuleb täita taotlus SIIN
·         Alustame alates 19.03.2020 koolilõuna pakkumist lastele. Lähenemine on vajaduspõhine. Info palume lapsevanematel saata otse haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruusile e-post: kadi.bruus@viimsivv.ee, telefon: 5646 2962.
·         Abivajajaid (eakad, erivajadustega ja üksikud inimesed) aidatakse nii koduteenuste (ravimid, toit, esmatarbekaubad, rahaline toetus), e-teenuste kui vajadusel sotsiaaltranspordi küsimustes (kriitilise tähtsusega raviprotseduurid jmt). Viimsi vallal on koduhooldustöötajate brigaad, kes suudab vajadusel teenindada kuni 60 inimest ühe päeva jooksul (420 nädalas). Kui vajadus suureneb, siis korraldatakse töö ümber ja kaasatakse suurem hulk inimesi.
·         Vallavalitsus on edastanud üleskutse haridustöötajatele, et nad märkaksid ning annaksid teada perekondadest, kel võib eriolukorraga seoses olla raskusi majanduslikult toime tulla (toit, esmatarbekaubad, rahaline toetus) ja ka õpilastest, kes vajavad eraldi kohta, kus rahulikult õppimas käia, kui kodune elu seda ei võimalda. Abivajaduse olemusest lähtuvalt reageeritakse vastava meetmega.
·         Vallavalitsus on valmis võtma vastu suuremas mahus toetuste taotlusi nii riiklik toimetulekutoetus kui kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused (lisainfo https://www.viimsivald.ee/iseteenindus). Sotsiaaltoetuse ja -teenuste taotluste menetlemise kulgu kiirendatakse (otsus tehakse viie tööpäeva jooksul varasema 10 tööpäeva asemel). Samuti pakub sotsiaal- ja tervishoiuosakond igal tööpäeval abivajajatele telefoni teel  558 6869 sotsiaalnõustamist.
·         Viimsi vallavalitsus on läinud üle kokkuhoiurežiimile. Tehakse ainult neid rahalisi kulutusi, millede tegemine on tingimata vajalik. Ülevaatamisele läheb ka investeeringute nimekiri.
·         Vald on välja töötanud juhised Viimsi elanikele viiruse leviku tõkestamiseks ja käitumiseks koroonaviirusesse nakatumise kahtluse korral. Loe juhiseid SIIT
·         Seoses koroonaviiruse leviku laienemisega ning eesmärgiga kaitsta Viimsi vallas asuvate väikesaarte elanike tervist piirati alates 15.03.2020 liikumist kõigile Viimsi valla haldusterritooriumil asuvatele väikesaartele selliselt, et väikesaartele on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Piirangud ei kohaldu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.
·         Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil kehtestati alates 17.03.2020 ajutine ja vähendatud mahus sõiduplaan eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib esialgu kuni 29.03.2020.
·         Valla siseliinidel ja maakonna avalikel bussiliinidel kehtestati lisanõuded. Reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust ei ole lubatud sisenemiseks kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata. Piletimüüki bussis ei toimu! Meetmeid rakendatakse kuni Vabariigi Valitsuse eriolukorra otsuse lõpetamise või pikendamiseni.
·         Viimsi valla avalikus ruumis alustati täiendava puhastuse ja korrashoiuga. Puhastus koos desinfitseerimisega viiakse läbi ka valla keskuse ja külade keskuste bussiootekodades. Rõhku pööratakse paviljoni sisealale – pink, seinad, ooteala süvendatud puhastusele desinfitseeriva vahendiga. Eesmärk on hoida kontaktpinnad puhtad. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu siseliinide busside puhastamisele. Juhid puhastavad busse õhtuti ja võimalusel ka kõigil liinivaheaegadel. Täiendavalt teostab vedaja põhjalikku pesu desinfitseerivate vahenditega, kui tehakse bussi sisepesu. Vedaja AS Hansabuss teeb omalt poolt maksimumi, et tagada bussides lisaks tavakoristusele ka desinfitseerivate vahenditega koristus.

Viimsi elanikele oluline info!

  1. Vallavalitsus töötab jätkuvalt, kuid tavapärast elanike vastuvõttu ei toimu. Kõik sissepääsud on suletud (va ligipääs perearstikeskusele). Vallaametnikud vastavad elanikele endiselt tööpäeviti kell 9.00-17.00, reede 9.00-14.00. Viimsi vallavalitsusega saate ühendust e-posti või telefoni teel, üldküsimustes palume pöörduda info@viimsivv.ee; telefon: 602 8800, täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehelt www.viimsi.ee. Taotlusi saab täita läbi kodulehe iseteeninduskeskkonna www.viimsivald.ee/iseteenindus. Rahvastikuregistri toiminguid saab alates 19.03.2020 teha www.rahvastikuregister.ee. vahendusel (sh sünni registreerimine, enam ei pea tulema vallamajja kohapeale). Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
  2. Eakad ja krooniliste haiguste põdejad kuuluvad riskigruppi. Palume eakaid inimesi külastada ainult möödapääsmatu vajaduse korral. Samas tuleb nendega kindlasti igapäevaselt suhelda ja vajadusel varustada neid toidu, ravimite ja muu vajalikuga. Tuletame meelde, et palun ärge viige lapsi vanavanemate juurde.
  3. Digiretsepti väljaostmine. Ravimi väljaostja peab apteekrile esitama enda isikut tõendava dokumendi, millel on foto ja isikukood. Juhul kui ravimit ostetakse teisele inimesele, peab teadma ka tema isikukoodi. Isikukoodi alusel leiab apteeker retseptikeskusest üles õige retsepti. Väljaostja isikukood salvestatakse samuti retseptile. Kui retsepte on ootel mitu, tuleb teada ka ravimi nime või toimeainet.
  4. Toidu- ja esmatarbekaubad ning valmistoidu saab vajadusel kulleriga koju tellida.
  5. Haiguslehte saab ajutiselt veebis vormistada digilugu.ee. Täpsem info www.haigekassa.ee
  6. Ühistransport – reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust sisenemiseks ei ole lubatud kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata. Piletimüüki bussis ei toimu!

Olulised kontaktid


Eelmine
Elagu terve Eesti!
Järgmine
Viimsi valla eriolukorrast väljumine: covid-19

Lisa kommentaar

Email again: