Biojäätmed, kompost ja pakendid

Kõik peavad teadma, et komposteerimine on lubatud ainult oma territoorimil, mitte ühiskondlikul. Pakendeid saab tasuta ära saata või viia. Aga kuidas käidelda biojäätmeid, kas ikka teadsid? 
Sorteerivaid elanikke on meie külas üle 85% (Külaküsitus 2020) ja enamus vastanuid on tellinud tasuta äraveetava kotilahenduse (vaata lähemalt: www.tvo.ee). Samuti mõned elanikud teavad, et meie külas on Lilleoru teel ka keskne pakendikonteiner.  

Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt ainult oma territooriumil (aias), mitte avalikul maal. See on aktidega keelatud ja meie kogukonda häiriv, mistõttu lisaks videovalvele on rakendunud ka naabirvalve. Hooajal saabub sellekohaseid teateid "tõenditega" iga nädal. 

Kevadiste aiatööde käigus tekkinud lehepraht, lõigatud oksad ja muud haljastusjäätmed saavad Viimsi elanikud ära viia Pärnamäe jäätmejaama (Pärnamäe tee 36). Ühekordsel viimisel saab tasuta ära anda 0,6 kuupmeetrit haljastusjäätmeid ehk siis 100-liitriseid kotte võetakse korraga tasuta vastu kuus tükki.

Kui mullatöödeks endal komposti vaja ei lähe ja ära viia ei saa või taha, võib sellised jäätmed panna biolagunevate jäätmete konteinerisse. Konteineri saad tellida korraldatud jäätmevedu korraldavalt ettevõttelt Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS www.tjt.ee.

Aga mida enamus ei tea? 

Biolagunevad jäätmed on näiteks köögi- ja sööklajäätmed, puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos paberfiltriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, paberist munakarbid, väiksemad taimed jms. 

Parim, mida sa ise teha saad, on panna need lahtiselt biokonteinerisse ja kilekott visata olmejäätmetesse. Kasutada võib ka biolagunevaid või paberist kotte. Kui ostate biolagunevaid kotte, jälgige, et need oleksid 100% taimsest toormest. Kindlasti ei tohi jäätmeid konteinerisse panna tavalises, mittelagunevas kilekotis ega läbipaistmatus/mustas kotis. Kui vedajal tekib kahtlus, et tegu on olmejäätmetega, ei võeta neid veoringil kaasa. 

Biolagunevatest jäätmetest saab aiaomanik valmistada head komposti. Kompostimise kohta leiad infot veebilehelt. Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.

Biojäätmed on taaskasutatava materjalina väga hea tooteliik, millest saab teha väga erinevaid asju. Kõige levinum variant on see, et sellest tehakse komposti, mille omakorda saab uuesti suunata ringlusse.  Kompostitav materjal peaks olema vaba keemilistest ühenditest, mis lagunemisel loodusesse võiksid sattuda. Kompostitavad tooted on täielikult biolagunevad ning omavad vastavat märgist.

Vaata täpsemalt ka videost 

Artikkel põhineb alljärgnevatel allikatel: 

http://viimsivald.ee/uudised/biolagunevaid-jaatmeid-kogu-eraldi

http://viimsivald.ee/uudised/viimsi-pakendijaatmete-kogumispunktid


Eelmine
Traditsioonilised talgud 01.05.22 "Laiaküla tee"
Järgmine
Ohutu lõkke ABC

Lisa kommentaar

Email again: