Laiaküla rahulolu-uuring 2022

Viimsi valla korraldatud rahulolu-uuringust selgus, et kõige rohkem on langenud küladest rahulolu just Laiakülas, võrreldes eelmise korraga (2019), mil olime üks rahulolevamaid. Uuring on hea juhtimistööriist, millele asjaajamises tugineda ja millest sihtide seadmisel inspireeruda.
Viimsi valla korraldatud rahulolu-uuringust selgus, et kõige rohkem on langenud küladest rahulolu just Laiakülas (70 punktilt 65le). Eelmise uuringu ajal (2019) olime üks rahulolevamaid, mistõttu vaatasin teemadesse põhjalikumalt sisse. Rõõmustas, et vastajate hulk on see aasta suurem (28lt tõusnud 39le), aitäh teile kõigile osalemise eest! Uuring on hea juhtimistööriist vallavalitsusele, millele asjaajamises tugineda ja millest sihtide seadmisel inspireeruda.

Sotsiaalvaldkond
Läbivalt ollakse külades teemaploki osas kriitiline, ent Laiaküla puhul paistab silma, et meie oleme igal sotsiaalküsimusel üks kolmest kõige vähem rahulolevamatest. Kõige rahulolematum oleme sotsiaaltoetuste süsteemiga (Laiaküla 45 vs Naissaar 75).

Liikuvus ja teed
Tõstan need teemad kokku, sest küsimustest joonistub välja probleem jalgratta ja jalakäijate perspektiivist. Eriti kriitiliselt oleme hinnanud teeolusid jalakäijana (45 vs Prangli 76). Samuti oleme rahulolematud talviste teeoludega. Ühistransport on kõigil küladel rahulolematuse põhjustaja ja vabades tekstiväljadest saab sisulist vihjet Laiakülasse puutuvas, et just kool-kodu liikumise suunal (Laiaküla 37 vs Haabneeme 65).    

Kuuluvus
Käesolevas uuringus esmakordselt käsitletud teema, kuivõrd inimesed ise tunnetavad ennast kogukonna osana. Kõigis külades va saared ja Aigrumäe jäid siin hinnangud tagasihoidlikeks. Laiaküla elanikud ei tunne ennast kogukonna täisväärtuslike liikmetena ja ennekõike on kriitilised enda aktiivsuse osas, et nad ei võta osa kogukonna elust (Laiaküla 41 vs Aigrumäe 57).  

Lapsed ja haridus
Märkimisväärne rahulolematus on meil laste ja haridusega (varasemalt 71 on asendunud 58). Kõige rahulolematum küla ollakse laste vabaaja tegevusvõimaluste osas ning rahulolematus on ka kooli (Laiaküla 65 vs Muuga 80) ja lasteaia (Laiaküla 65 vs Rohuneeme 84) teenusekvaliteediga. Loodetavasti paraneb meie hinnang noorte mänguväljakute osas pärast Pähklimänni spordipargi rajamist (Laiaküla 50 vs Kelvingi 74 vs Prangli 82).  

Valla juhtimine ja üldine rahulolu
Liidan külades enim rahulolematust põhjustanud ja omavahel seotud teemad. Vähim oleme küladest rahul vallaametnike vastamise kiirusega (Laiaküla 50 vs Metsakasti 67). Samuti ei ole Laiaküla rahul valla pakutavate teenustega. Samas positiivne, et me pigem tunneme, et me oleme kaasatud arengu kavandamisse ja valla tegevus vastab ootustele (Laiaküla 62 vs Metsakasti 65).    

Olgu siinkohal välja toodud, et rahul oleme ülejäänud teemadega: elukeskkond (70), kommunaalteenused (80), turvalisus (76), vaba aeg (72), lojaalsus (79), soovitamine (73) ja maine (74).

Enim kriitilised on 11-15 aastat külas elanud inimesed ning kõige rahulolevamad on ridaelamute elanikud. Vahvalt üllatas, et 14% vastanutest saab valda puutuva informatsiooni külavanemalt. Ning positiivne, et valla juhtimisega üldiselt oleme rahul (Naissaar 71, Metsakasti 65, Laiaküla 64 ... ja Rohuneeme 40) võrreldes teiste küladega, ehkki üldtulemus võiks kõigis asumites kõrgem olla. Seega on lootust, et meie tõstatatud teemad leiavad lahendusi.

Enim häirib meid kliima- ja globaliseerumismuutustest võõrliikide arvukuse kasv (Lusitaania teod). Hindame, et Viimsis (Laiakülas) on kaunis ja mitmekesine looduskeskkond (28%) ning turvaline (21%). Hea koht, kus lapsi kasvatada (12%). Eelistame, et Viimsi on idülliline aedlinn (42%) vs kaunis kuurortpiirkond (13%).    

Loe uuringust ja tulemustest lähemalt siit:
https://www.viimsivald.ee/rahulolu2022


Eelmine
Magusalaat 2022
Järgmine
Digitaalne infotahvel

Lisa kommentaar

Email again: