Jäätmejaamadesse võetakse tasuta nii olmeprügi kui aiajäätmeid

Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt ainult oma territooriumil (aias), mitte avalikul maal. See on aktidega keelatud ja meie kogukonda häiriv, mistõttu lisaks videovalvele on rakendunud ka naabirvalve. Hooajal saabub sellekohaseid teateid "tõenditega" iga nädal.

Kevadiste aiatööde käigus tekkinud lehepraht, lõigatud oksad ja muud haljastusjäätmed saavad Viimsi elanikud ära viia Pärnamäe jäätmejaama (Pärnamäe tee 36). Ühekordsel viimisel saab tasuta ära anda 0,6 kuupmeetrit haljastusjäätmeid ehk siis 100-liitriseid kotte võetakse korraga tasuta vastu kuus tükki.

Kõik Viimsi valla jäätmejaamad ja nende vastuvõtutingimused leiad siit: lähim Pärnamäe Jäätmejaam.
Ent meile isegi lähemal, Kaldase teel, asub ka Muuga Jäätmejaam.

Lisaks jäätmejaamadele võtavad ravimeid ja teisi meditsiinijäätmed tasuta vastu kõik apteegid. Neid ei tohi visata prügikasti. Kõige enam mõjutab see meie kõigi mere- ja joogivett. Ravimite mikroosakesi ei suuda ka veefiltrid puhastad aja nii sattuvad pinnasse, merre ja joogivette soovimatu hulk mürke. Olgu siinkohal öeldud, et apteeki ei ole mõtet viia toidulisandeid ja kosmeetikat, nende koht on ohtlike jäätmete konteineris. 

Pakendeid saab tasuta lasta ära viia või ära saata

Tagatisrahata pakendite ja pakendijäätmete kogumispunktide asukohti Viimsi vallas vaata siit
Laiakülas asuvad konteinerid Lilleoru teel.

Kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papppakendile (sinise märgistusega konteiner), segapakendile (kollase märgistusega konteiner) ning klaaspakendile (rohelise märgistusega konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Taaskasutusorganisatsioonide vahendusel saate pakendite kogumise kotid ka koju tellida ja nende äravedu on graafikujärgselt tasuta. Loe lähemalt tekkekohal kogumisest siit. Laiaküla osales 2021 pilootprojektis ja üle 30 majapidamise tellis TVO vahendusel kollased kotid omale kodudesse ja need viiakse vastavalt tellitud kottide arvule kord kuus tasuta ära.

Loe lähemalt: Kuidas tegutseda targalt kodumajapidamises tekkivate pakenditega? 

Biolagunevad jäätmed suuna koduaia komposti või biokonteinerisse 

Biolagunevad jäätmed on näiteks köögi- ja sööklajäätmed, puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos paberfiltriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, paberist munakarbid, väiksemad taimed jms.

Parim, mida sa ise teha saad, on panna need lahtiselt biokonteinerisse ja kilekott visata olmejäätmetesse. Kasutada võib ka biolagunevaid või paberist kotte. Kui ostate biolagunevaid kotte, jälgige, et need oleksid 100% taimsest toormest. Kindlasti ei tohi jäätmeid konteinerisse panna tavalises, mittelagunevas kilekotis ega läbipaistmatus/mustas kotis. Kui vedajal tekib kahtlus, et tegu on olmejäätmetega, ei võeta neid veoringil kaasa.

Biolagunevatest jäätmetest saab aiaomanik valmistada head komposti. Kompostimise kohta leiad infot veebilehelt. Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.

Biojäätmed on taaskasutatava materjalina väga hea tooteliik, millest saab teha väga erinevaid asju. Kõige levinum variant on see, et sellest tehakse komposti, mille omakorda saab uuesti suunata ringlusse. Kompostitav materjal peaks olema vaba keemilistest ühenditest, mis lagunemisel loodusesse võiksid sattuda. Kompostitavad tooted on täielikult biolagunevad ning omavad vastavat märgist.

Vaata täpsemalt ka videost 

Artikkel põhineb alljärgneval allikal: http://viimsivald.ee/uudised/biolagunevaid-jaatmeid-kogu-eraldi